SBI저축은행 SBI스탁론HBⅡ(대환)

농협햇살론대출
한화생명 어린이보험
10등급저신용자대출
어린이치과보험비교사이트
신불자대출방법
신청대상

주식매입자금 필요하신분

nh농협햇살론
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="4"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
자격조건

개인(계좌평가금액 100만원 이상, 신용등급 1등급~9등급 / 단, 신용관리대상자, 연체자, 미성년자, 법인 등 제외)

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
약정금리

3.3%

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
대출한도금액

평가금액의 최대 300%(최소 1백만원 ~ 최대 3억원)

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
상환방법

만기일시상환만기일시상환(6개월 단위 연장, 최장 5년)

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

이자납입시기

매월후취

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
인지세

대출약정 체결 시 납부하는 세금으로 대출금액에 따라 세액이 차등 적용되며 은행과 고객이 각 50%씩 부담

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.