SBI저축은행 SBI스탁론DH (신규)

카카오뱅크 전세자금대출
자동차다이렉트보험비교견적
단위농협햇살론
흥국 다이렉트 자동차보험
우체국치과보험

 

카카오뱅크-대출
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="4"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

신청대상

주식매입자금 필요하신분

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

자격조건

개인(계좌평가금액 100만원 이상, 신용등급 1등급~9등급 / 단, 신용관리대상자, 연체자, 미성년자, 법인 등 제외)

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
약정금리

4.8

 

 

 

 

대출한도금액

평가금액의 최대 300%(최소 1백만원 ~ 최대 3억원)

 

 

 

 

상환방법

만기일시상환만기일시상환(6개월 단위 연장, 최장 5년)

 

 

 

이자납입시기

매월후취

 

 

 

인지세

대출약정 체결 시 납부하는 세금으로 대출금액에 따라 세액이 차등 적용되며 은행과 고객이 각 50%씩 부담

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.