SBI저축은행 해오름햇살론(근로자생계자금)

자동차보험료비교견적사이트
동부화재 유병자보험
농협생활비받는암보험
단기연체자대출가능한곳
삼성화재 다이렉트 자동차보험

 

한화생명 어린이보험
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="4"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

상품개요
저신용·저소득 근로자에게 저금리로 자금을 대출해 주는 상품

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
대출한도금액
해당상품에 따라 상이(고객의 거래이력과 신용도에 따라 한도는 가중부여됨)
최대 1,500만원

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
상환방법
▷ 원금균등분할상환

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]
이자부과시기

대출실행일 이후 매월 후취

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

[arpw thumbnail="true" thumbnail_size="arpw-thumbnail" limit="1"]

 

 

보증보험료
보증금액의 2%(3년) 또는 3%(5년)

 

 

 

취급수수료

 

 

 

만기연장수수료

 

 

 

대출기간
3년, 5년 중 고객선택

 

 

 

중도상환수수료

 

 

 

구비서류
– 신분증, 주민등록 등본
– 재직증명서 및 근로소득증빙자료

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.